Пренареждането на керемиди е услуга която предлагаме и е една от най-ниско бюджетните за ремонт на покрив, защото не се закупуват нови керемиди, а се използват същите,свалени от покрива, но поради някаква причина се е  образувал теч. Поради различни климатичини условия, като снеготопене, земетресения  градушка и други покривните керемиди се разместват и чупят. Не на последно място причината за това са  и изгнилите летви от носещата покривна конструкция. След като се направи инспекция на покрива може да се прецени каква е общата картина и как би било  удачно да се подходи.

В някой от случаите в,които е нарушена целостта на покрива е нужно той да се разкрие, което ще рече да се демонтират всички керемиди и да се стифират на подходящо място до отстраняването на проблема с огъната или счупена греда или летва.

В други случаи проблемите се решават много по-лесно. Това са случаите, когато има разместени или счупени керемиди.Подменят се дефектните керемиди  или се нареждат по начин според вида и предназначението им. Често сме виждали , как хора са  завивали проблемни участъци с найлони с цел проблемът да се реши временно, но въпреки всичко нещата не са се подобрили, а напротив. Течът се е преместил или дори се е увеличил.

За да решите проблема си дългосрочно е необходимо да повикате опитен в занаята майстор, който да реши проблема за ден-два евтино и качествено.  Разчитайте на нас. Ние сме хора с опит,  що се отнася до цената ще ви предложим оферта след като извършим оглед на място. При нас огледите не се заплащат.

За въпроси  свържете се с нас